Frågor & svar

Observera att dessa frågor och svar är generella och kan variera beroende på din arbetsgivares regelverk. Har du ytterligare frågor så kontakta Miljöbilscentralen på info@miljobilscentralen.se.
Vad händer om jag slutar?
Om du slutar din anställning under avtalsperioden kan bilen återlämnas, den säljs då via arbetsgivarens remarketingpartner eller så kan du köpa bilen till marknadsvärdet.

till toppen


Kan min pension påverkas?
Din kollektivavtalade pension påverkas inte. Din allmänna pension kan komma att påverkas beroende på inkomstnivå, ålder, framtida inkomster med mera.

till toppen


Vad händer om jag blir sjuk?
Du kan behålla bilen under tjänst- och föräldraledighet samt sjukskrivningsperioder.
Under de första 14 dagarna av din sjukskrivning betalar arbetsgivaren sjuklön baserad på ursprunglig lön. Under denna period påverkas inte din ersättning oberoende av inkomstnivå. Blir du sjuk i längre perioder kan din sjukpenning (och föräldrapenning) påverkas beroende på inkomstnivå.

Din arbetsgivare har tecknat en försäkring som innebär att om du blir sjuk- eller föräldraledig i längre perioder så täcks kostnaderna för bilen upp till 1.0 prisbasbelopp under hyresperioden för varje anställd/bil.

till toppen


Vad händer vid hyresperiodens slut?
När bilavtalet upphör kan bilen:
  • Köpas till marknadsvärdet
  • Bytas in hos bilhandlare i samband med att ett nytt bilavtal tecknas
  • Återlämnas och säljas via remarketing
I samtliga fall uppstår ett över- eller underskott gentemot bilens restvärde och avräkning mot serviceavtal. Både över- och underskott regleras mot dig.

Du har samma risker och möjligheter i detta avseende som om du köpt bilen själv. Det är därför bättre att ”ligga lite i överkant” vid beräkning av antal körda mil i bilkalkylen.

till toppen


Hur länge gäller erbjudandet?
Erbjudandet gäller tillsvidare, om det inträffar förändringar kommer information om detta att meddelas alla anställda.

till toppen


Kan jag byta bil?
Du kan inte byta bil under hyresperioden.

till toppen


Kan jag hyra en begagnad bil?
Nej, erbjudandet omfattar endast nya bilar, en bil per anställd.

till toppen


Vad kostar det?
Din bilkostnad är alltid individuell beroende på faktorer som körsträcka, val av extrautrustning/ utrustningspaket/tillval och inkomstnivå. För att få en uppfattning om kostnaden kan du fylla i formuläret beställ preliminär bilkalkyl. Då räknar vi åt dig och återsänder en kalkyl baserad på dina förutsättningar.

Kostnaden uppkommer genom ett bruttolöneavdrag som dras på din lön samt ett förmånsvärde som läggs på din lön. Sista raden i kalkylen avser vad din löneutbetalning minskar med, d v s netto efter skatt. Då är både skatteeffekt av bruttolöneavdrag samt förmånsvärde inräknat.

till toppen


Frågor & svar

Att skaffa en bil är alltid ett stort beslut. Under menyvalet Frågor & svar har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring ett personalbilsinnehav. Observera att dessa är av generell karaktär och kan avvika beroende på din arbetsgivares regelverk kring innehav av personalbil. Du kan alltid vända dig till Miljöbilscentralen för att få fullständiga regler och informationsfolder om vad som gäller hos din arbetsgivare.


Beställ bilkalkyl!

Under menyn Beställ bilkalkyl kan du göra en beställning av en preliminär kalkyl för att få en uppfattning om din månadskostnad för en personalbil. Du som har en arbetsgivare ansluten till oss kan beställa en kalkyl här. Här kan du också bifoga filer som bilofferter och anställningsintyg.